Grävningsarbetena i vägarna på Lisö startar nu

Grävningsarbetena för fiberledningsdragning i vägarna på Lisö börjar måndagen den 20 april. Här bifogas information från vägföreningen och från Open Infra om hur grävarbetena kommer att utföras och vilka hinder dessa förorsakar för framkomligheten på vägarna den närmaste tiden. Samma information finns på www.lft.nu och skickas ut med epost.

Se bifogade filer för mer information om tidsplan (uppdateras), märkning av befintlig kabel och information från grävarna OptoCorp och LLS (”Vägföreningen”)

Grävning info OC Frönäs & Grytnäs

LLS Information om fiberdragningsarbeten 2020-04-18

Tidsplan Grytnäs

Open Infras Tidsplan 2020-04-23

Open Infras Tidsplan 2020-04-27

Open Infras Tidsplan 2020-04-29

Utmärkning kabel