Information om granbarksborren

Många skogsbestånd i Svealand som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade ökar risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre.

Vårt område har drabbats hårt av granbarksborren. LFT har under det gångna året redan tagit ner många granar som varit angripna, bland annat på Ugglestigen och området mellan Röd och Gul väg. Många fastighetsägare har också fått ta ner och ta bort träd som varit angripna. Det enda man kan göra för att undvika att hela beståndet blir smittat är att fälla och forsla bort träden (eller fälla, barka av träden och forsla bort barken).

Skogsstyrelsen har mycket information om granbarksborren (klicka här) och hur man kan se på trädet om det är under angrepp eller varit angripet.

Anledningen till att ta ner träden är alltså dels för att minska risken för spridning av granbarksborren men också minimera risk för skador. Efter angrepp så dör trädet inom en tid och kan falla olyckligt och orsaka skador på fastigheter och människor.

Därför är det viktigt att kolla sina träd, både efter angrepp av granbarksborren men också för att se till att angripna träd inte riskerar falla när det stormar. Särskild vaksamhet ska tas i område där tomterna ligger tätt och vindfällda träd kan orsaka skador.

Som fastighetsägare blir man ansvarig för skadan och för en sån skada är det inte säkert att hemförsäkringen gäller. Att ta ner skadade träd innan de faller är således en billig försäkring.

/Styrelsen