Uppdaterad tidplan för grävarbetena för fiberdragningen (vecka 18)

Open Infra har lämnat följande uppdaterade tidplan för grävarbetena för fiberdragningen i vägarna inom Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv.

Open Infras Tidsplan 2020-04-27

Måndag 27 april: Södra delarna av Blå och Röd väg, Gul väg, Svart väg samt del av östra delen av Grön väg (del av sträckan mot Lisö udd).

Tisdag 28 april: Östra delen av Grön väg (forts. på sträckan mot Lisö Udd).

Onsdag 29 april: Brun, Grå och Grön väg (forts. på sträckan mot Lisö udd och västra delen) samt Svart väg (bl.a. brevlådebacken).

Torsdag 30 april: Brun, Grå och Grön väg (forts. på västra delen) samt Vit väg (del av sträckan mot helikopterlandningsplatsen samt stickväg A och B).

Fredag 1 maj: Vit väg (forts. på sträckan mot helikopterlandningsplatsen samt stickväg A och B).

De vägavsnitt som kommer att beröras en viss dag markeras med vägskyltar kvällen innan.

På den vägkarta som finns på hemsidan www.lft.nu går det att se på vilken sida av vägen som grävarbetena ska utföras. Där är in- och utfarterna till fastigheterna avgrävda under den dag arbetet pågår. (Zooma in på kartan genom att trycka ”Ctrl” och skrolla samtidigt.)

Mer information om fiberdragningen finns på hemsidan och på anslagstavlan vid brevlådorna.

Bästa vårhälsningar

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening

Stefan Kamlin

Ordförande