Uppdaterad tidplan för grävarbetena för fiberdragningen (vecka 18 och 19)

Open Infra har lämnat följande uppdaterade tidplan för grävarbetena för fiberdragningen i vägarna inom Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv fram till fredagen den 8 maj.

Open Infras Tidsplan 2020-04-29

Torsdag 30 april: Brun, Grå och Grön väg (forts. på västra delen) samt Vit väg (del av sträckan mot helikopterlandningsplatsen samt stickväg A + B).

Fredag 1 maj: Vit väg (forts. på sträckan mot helikopterlandningsplatsen samt stickväg A + B).

Lördag 2 maj: Vit väg (forts. fram till Rosengren och stickväg A + B samt vidare mot badstranden och mot kalven).

Måndag 4 maj: Vit väg (forts. fram till Rosengren och stickväg A + B samt vidare mot badstranden och mot kalven).

Tisdag 5 maj: Vit väg (forts. fram till Rosengren och stickväg A + B samt vidare mot badstranden och mot kalven).

Onsdag 6 maj: Vit väg (forts. fram till Rosengren och stickväg A + B samt vidare mot badstranden och mot kalven).

Torsdag 7 maj: Vit väg (forts. på stickväg C mot badstranden och mot kalven).

Fredag 8 maj: Vit väg (forts. på stickväg C mot badstranden och mot kalven).

De vägavsnitt som kommer att beröras en viss dag markeras med vägskyltar kvällen innan.

På den vägkarta som finns på hemsidan www.lft.nu går det att se på vilken sida av vägen som grävarbetena ska utföras. Där är in- och utfarterna till fastigheterna avgrävda under den dag arbetet pågår. (Zooma in på kartan genom att trycka ”Ctrl” och skrolla samtidigt.)

Mer information om fiberdragningen finns på hemsidan och på anslagstavlan vid brevlådorna.

Bästa valborgshälsningar

Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening

Stefan Kamlin

Ordförande