Information från polisen – händelser i oktober

Här kommer kommunpolis Ylva Thomassons rapport för händelser 1-31 oktober.

Grannstöd Nynäshamn Polisen informerar oktober 2021

I korthet

Ett försök till inbrott samt ett stort antal båtar och båtmotorer stulna (samtliga från båtar stående på land på fritidsfastigheter).

Här kommer tipsen för en säkrare förvaring av båten från SSF Stöldskyddsföreningen igen:

• Delta i Båtsamverkan! Det är viktigt att ha tillsyn på bryggor, marinor och hamnar under ALLA årstider.
• Förvara gärna din båtmotor inlåst över vintern. Kolla med ditt försäkringbolag vad som gäller för din båt under vinterförvaringen.
• Sitter båtmotorn kvar på båten, se till att den är fastlåst med ett godkänt certifierat lås.
• Båt, motor och utrustning bör märkas med Märk-DNA och även förses med spårsändare och startspärr.
• Ha ett kulhandskelås på släpet när båten står uppställd på tomten/båtklubben.
• Upprätta ett ”båtkort” med alla uppgifter för din båt, motor, utrustning, märkning med mera för snabb anmälan om någonting blir stulet. Fotografera gärna!