Välkommen till Årsmötet 2023

Härmed kallas medlemmarna i Lindholmens Fiskevårds- och Tomtägareförening (LFT) till 2023 års årsmöte.

Mötet äger rum söndagen den 23 april 2023 kl 13.30 i Skärlinge Bygdegård. Efter LFT:s årsmöte, ca kl 15.00, planerar LLS att avhålla sitt årsmöte. Se särskild kallelse från LLS.

Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas ut via mejl och finns att ladda ner här på hemsidan LFT.nu. De som inte har mejladress får utskick postalt.

Varmt välkomna! Vi hoppas på god uppslutning!

Styrelsen

Klicka här för att ladda ner alla årsmötesdokument

I den zippade filen ska följande dokument finnas

  1. Kallelse
  2. Förslag till dagordning
  3. Styrelsens kommentarer till vissa punkter på dagordningen
  4. Verksamhetsberättelse 2022
  5. Ekonomisk berättelse med resultat-och balansräkning 2022
  6. Revisorernas berättelse för 2022*
  7. Förslag till budget för 2023
  8. Styrelsens förslag för en bastu i Kyrkviken
  9. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och tillsyningspersoner

* Kompletteras inom kort!