Bilder från Naturvårdsdagen 13 april 2019

Det fanns mycket att röja upp och elda denna gång! Mycket fällda träd att ta hand om på Röd väg, Svart väg, Kyrkviken, Ugglestigen mfl ställen.

Full aktivitet i alla områden!


Samling, avprickning och fördelning av uppgifter på Lisökalv! Tillsyningsman Henrik Kraft med första förband i ryggsäcken.


Lisökalv

Släpkärra på och mycket blir gjort! Längst ner på Lisökalv.


Röjning och eldning vid Kyrkholmenparkeringen (vid fotbollsplanen)


Motorburen ungdom med attityd 🙂


Röjning erter vägen vid fotbollsplanen.


Arbete i Kyrkviken! Röjning efter fällda granar som hade angrepp av barkborre.

Röjning på Röd väg efter infarten till sjösättningsrampen. Här har vi tagit ner en gigantisk slånbärsbuske där vildsvinen ibland legat och tryckt.


Röjning på Röd väg efter infarten till sjösättningsrampen. Här har vi tagit ner en gigantisk slånbärsbuske där vildsvinen ibland legat och tryckt.


Röjning och eldning efter avverkning av alar längst upp på Röd väg. Vi har avverkat för att ljusa upp och skapa sjökontakt igen.


Roger med tunga artilleriet, levererar stockar till Kyrkviken. Alla är välkomna att hämta eldningsved!


Grillning vid föreningsboden Midsommarängen.

Vi fick användning av första hjälpenväskan! Vid föreningsboden Midsommarängen