Stor fällning av riskträd på LFTs mark mellan Gul och Röd väg mot vattnet

I området mellan Gul väg och Röd väg ner mot vattnet har LFT identifierat ett antal stora och mellanstora granar på LFTs mark som alla är angripna av granbarkborre. Några av dessa är dessutom illa skadade med stora håligheter och riskerar att göra stor skada om de faller i en storm i vinter.

Två av dessa skadade träd är mycket stora och står precis i anslutning till tomtgränsen och riskerar – om det faller fel – att orsaka stor skada.

Trädens storlek gör att vi behöver större maskiner för att kunna fälla och skota ut dem än vi tidigare behövt (tex vid Ugglestigen).

LFTs styrelse vill därför agera skyndsamt i detta ärende och bestämde i ett extrainsatt styrelsemöte 2019-11-25 att låte Capital Loggers utföra fällning av dessa riskträd, samt övriga riskträd i aktuellt område.

Beslutet leder till ett ökat budgetöverdrag i LFT i år. Skulle något av dessa träd falla över något av husen på angränsande tomter riskerar det att leda till en mycket dålig situation.

Capital Loggers inleder arbetet fredag 13 december eller måndag 16 december och det beräknas ta 5 arbetsdagar.

Området markerat ”Uppläggningsplats” i skissen kommer att användas som uppläggningsplats för timmer och för uppställning av arbetsutrustning under arbetet.

Vid frågor kontakta Magnus Dimert 0734088100
(skicka sms om jag är upptagen och ej svarar)