Grupp på Facebook för fotbollsträffar

Några av våra medlemmar har under sommaren haft några fotbollsträffar vid midsommarängen och har nu startat en grupp på Facebook där man kan se och bestämma tidpunkter för fler fotbollsträffar (eller andra idrotter och lekar).

Ett utmärkt initiativ för att främja användningen av fotbollsplanen vid Midsommarängen! 🥇

Så här beskrivs gruppen

”Vid midsommarängen vid Lindholmen finns en fotbollsplan. För boende, vuxna och barn, vid Lisö och Lindholmen kan detta forum användas för att bestämma tidpunkt för fotbollsträffar (eller andra idrotter och lekar).

Klicka här för att hitta gruppen och ansöka om medlemskap