Tack för allt arbete på naturvårdsdagen i helgen

Höstens naturvårdsdag har gått av stapeln och uppslutningen var mycket god. Över 90 personer var och jobbade med olika saker på våra allmänningar.Det var roligt att se så stor uppslutning och allt gott arbete som utfördes. TACK!

Här är ett axplock av bilder på olika aktiviteter.

Lisö kalv

Stranden på Lisö kalv

Arbete med att kärra ut flis och grus på Ugglestigen

Fint resultat!

Spännande med jägare från Skärlinge jaktlag som gick i genom området

Lindholmen

Eldning av sly vid Kyrkviken/fotbollsplanen

Dags för mackor och dricka vid föreningsboden

Röjningarbete vid midsommarängen

Mycket ris och sly att ta om hand efter herr Brege varit i farten 🙂

Badbryggorna uppdragna på land vid badplatsen i Kyrkviken

Grytnäs

Brasa vid Grytnäs

Röjning av sly som ska eldas

Stort tack även till Magnus och tillsyningsmännen som planerat allt så bra!