Jaktinsats mot älgar och vildsvin nu i helgen

En älgko med kalvar uppehåller sig på vårt område och har uppvisat ett aggressivt beteende gentemot boende och i något fall har det varit risk för personskador. Av den anledningen kommer Skärlinges jaktlag att släppa sina hundar nere vid Lindholmen i syfte att skrämma upp älgarna så de lämnar vårt område nu på lördag förmiddag (30/1 kl 8-10 ca).

Det ska mycket till för att det ska ges tillstånd med skyddsjakt på älg och bara polisen kan besluta om detta, så vi får hoppas att denna insats med skrämseltaktik räcker till för att skrämma bort älgarna från vårt område.

Det är sannolikt att hundarna även kommer skrämma upp vildsvinen och därför står jaktlaget med skyttar beredda på gränsen mellan Maren och Lisö kalv där vildsvinen brukar ta sin tillflykt.

För tydlighets skull; Älgarna kommer skrämmas – inte skjutas!

Information om insatsen ska anslås vid bommar/brevlådorna.

Vid frågor kontakta jaktledare Daniel Prochéus eller styrelsen.