Nu har anmälan till NSS seglarläger öppnat

För ett par år sedan hade LFT en seglarskola där barn i olika åldrar fick lära sig grunderna i jollesegling i Kyrkviken. Sedan dess har viljan att ordna seglarskola på nytt varit stor från styrelsens sida, men det har stupat i brist på engagerade föräldrar.

I år har styrelsens Daniel Gardtman tagit på sig att utreda förutsättningarna för en seglarskola i LFTs regi med hjälp av två externa aktörer; NSS i Nynäshamn samt Södertälje Sjöscoutkår.

NSS i Nynäshamn har meddelat att man har fullt sjå att bemanna de egna läger man har i Nynäshamn. Sjöscouterna har inte spikat sina planer för sommaren ännu, men kommer med stor sannolikhet att ha ett eget läger på Fifång vecka 28 som kommer vara öppet för barn ”utifrån”.

NSS har nyligen lagt ut anmälan till sommarens alla läger (seglarläger, kanotläger, windsurfing mm), så är du eller ditt barn intresserade så gå gärna in och anmäl er här. Platserna brukar gå åt fort.

Hör gärna av er till styrelsen och Daniel om ni anmäler er, blir det många anmälda från oss så kan vi försöka få till ett gemensamt skjutsarschema.

Vi återkommer så anmälningen till Södertäljes sjöscouters seglarläger öppnat (preliminärt i början på april).