Nytt datum för årsmöte – 28/6 kl 13.30

Som tidigare meddelats ställdes LFT:s årsmöte den 19 april in och nytt datum har därefter fastställts till söndagen den 28 juni kl 13.30. Plats: dansbanan och ängen framför Föreningsboden. Efter mötet, ca kl 15, kommer LLS att på samma plats avhålla sitt årsmöte.

Handlingar till Årsmötet har tidigare skickats ut till medlemmarna och kallelsen har även anslagits på LFT:s anslagstavla. Läs gärna igenom alla dokument inför årsmötet.

Valberedningens förslag skickas ut så snart det är klart.

Årsmötet kommer i år att skilja sig från tidigare möten. Anledningen till detta är förstås den nu rådande Corona-pandemin. Det betyder att vi alla skall följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om handhygien och att hålla avstånd mellan varandra och att undvika trängsel. Stolar kommer att sättas ut på dansbanan med ordentligt mellanrum. Dessa är i första hand avsedda för de personer som behöver dem bäst. I övrigt ståplats. Den som vill försäkra sig om en sittplats kan även ta med egen stol. Medtag paraply vid risk för regn. Någon förtäring kommer inte att serveras i år.

En möjlighet att deltaga på mötet är att låta sig företrädas genom fullmakt. I år är det ju en god idé, eftersom vi då håller nere antalet deltagare. Men alla som vill närvara fysiskt är självklart välkomna att göra det. Vänligen observera att stadgarna föreskriver att medlem endast kan företräda sig själv och en annan medlem.

Styrelsen svarar gärna på frågor kring Årsmötet.

Varmt välkomna!

Hans Berggren

Styrelsens ordförande