Naturvårdsdag 14 Oktober 2017

Arbetet leddes av Tillsyningsmännen, som planerat aktiviteterna inom respektive område.

Tillsyningsmännen och Motorsågsmannen träffades på morgonen inför Naturvårdsdagen hemma hos Bernt Söder – tack Bernt!

GRYTNÄS
Jacob Lindborg
Jan Stålhamre

 • Vid Brygga E tog vi hand om kapade träd och eldade ris.
 • Röjning vid sjösättningsrampen och eldade också där.
 • Röjning vid Kyrkviken, eldade upp befintliga högar samt ris som vi drog ihop från nyfällda träd.
 • Motorsågsman Krister jobbade på och fällde några markerade träd.
 • Korvgrillning och trevligt umgänge.


LINDHOLMEN

Mikael Brege
Bernt Söder

 • Badflottar uppe på stranden, många som hjälpte till att dra upp dessa.
 • Stigen mellan ängen och badet grusades. Ett arbete som är pågående och visar fantastiskt resultat så här långt.
 • Sedvanlig röjning runt midsommarängen samt lite plock längs vägarna resulterade i (svårtänd men dock) brasa vid Kyrkholmsparkeringen.
 • Lite avbrott vid föreningsboden för korvgrillning och lite ”surr” är ett naturligt och trevligt inslag
 • Jag som röjningsledare blir aldrig besviken över engagemanget så inte heller denna gång!
 • Uppslagen inför vårens röjning är många. Vi hoppas på ännu fler deltagare till våren.

LISÖ KALV
Hasse Engqvist
Eva-Lotta Ahlstrand

 • Vi var 23 st härligt arbetsglada som började dagen i lätt regn och avslutade i solsken
 • Lisökalv är ett gäng oerhört effektiva och arbetsamma medlemmar. Alla är snabbt igång och utför det som ska göras och lite till.
 • Vi lagade potthål, röjde sly på våra allmänningar och fällde en hel de hassel och aspar. Det fälldes även tre ruttna björkar som stod lite farligt vid vägkanten samt ett träd som hängde över en teleledning.
 • Allt forslades ner till stranden där brasan och solen värmde.
 • Vi avslutade dagen med korvgrillning och sist men inte minst bjöds vi på kaffe och hembakt kaka. Alla var nöjda med sina insatser och poängterade att det är trevligt att träffa alla grannar, i alla fall två gånger om året.