MYCKET LÅGA GRUNDVATTENNIVÅER – SPARA PÅ VATTNET!

Enligt (SGU Sveriges Geologiska Undersökningar) är grundvattnet nu i vår del av landet under det normala i små magasin och mycket under det normala i stora magasin (sand och grusavlagringar).

Vi ber alla medlemmar att spara på vattnet så att vi har vatten hela säsongen!

https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/april/grundvattennivaer-i-april/