Höstens naturvårdsdag 12 oktober

Höstens Naturvårdsdag kommer att äga rum lördagen den 12 oktober. Samling sker kl 10.00 vid respektive station. Håll utkik på hemsidan/anslagstavlan så du vet vad som gäller. Avstämning av de som deltar kommer att äga rum under dagen.

Som vanligt serveras korv och läsk. I höst tar vi höjd för ytterligare deltagande! Viktigt att så många som möjligt ställer upp. Ett bra sätt att få snyggt och prydligt på våra allmänningar.