Digital förteckning över bryggplatser

Sen ett tag pågår ett arbete inom styrelsen i LFT för att sammanställa en korrekt förteckning över bryggplatser och dess innehavare och även att digitalisera förteckningen. Arbetet med digitaliseringen är nu i slutskedet och ambitionen är att bryggplatserna ska synas i nästa medlemsmatrikel.

Under arbetet har det bland annat framkommit att en del medlemmar har flera  bryggplatser medan andra saknar helt. En förhoppning är att arbetet ska göra det lättare att förse de medlemmar som idag saknar plats med en bryggplats inom LFT. Ingen kommer givetvis att tvingas av sin plats (så länge bryggreglerna följs) men man kanske kan tänka sig överlåta/sälja eller hyra ut en oanvänd plats till någon medlem som önskar en plats.

Det pågår också ett arbete med att ta fram skyltar så att de bryggplatser som finns kan märkas upp på ett tydligt och enhetligt sätt.

Bilder från brygga i Kyrkviken och Kluckviken