Information från årsmötet om vildsvinen

På årsmötet 28/6-2020 var Martin Liljeholm, viltmästare och ansvarig för jakten på Djursnäs/Fållnäs, särskilt inbjuden för att tala om vildsvinen och deras härjningar på våra marker. Daniel Prochéus som ansvarar för jaktfrågor inom föreningen berättade också lite om vad både jaktlaget och vi själva kan göra för att skrämma bort vildsvinen från våra marker.

Här är en sammanfattning av vad som sades:

Vildsvinen är väldigt läraktiga, vilket både kan vara en nackdel och en fördel när vi ska försöka freda och jaga iväg dem från våra marker. Vildsvinen lever i matriarkat där varje sugga får 5-6 kultingar varje år – de förökar sig snabbt jämfört med till exempel rådjur. De senaste tre årens milda vintrar har också bidragit till att antalet vildsvin ökat då de har haft maten lättillgänglig när de kan böka i mark utan tjäle i princip året runt.

Eftersom vårt område, precis som många andra fritidshusområden, är glest befolkat under höst, vinter och tidig vår frodas vildsvinen som har det lugnt och matrikt. De lär sig snabbt och vänjer sig lätt vid människor även om de är skygga av naturen.

Mest effektiva sätten att jaga iväg dem är att störa och skrämma dem, t.ex med hundar, oljud och skott. De söker sig inte till människor, men kan vänja sig vid att leva i vår närhet om vi aldrig skrämmer eller överrumplar dem.

Vildsvinen bökar i blöt jord efter mask och rötter, de kan inte böka när det är torrt eller tjäle i marken. När det regnar efter en torr sommar så stiger daggmaskarna upp till ytan och det lockar vildsvinen som också gärna äter fallfrukt, ekollon och spill från fågelbord.

De är nattaktiva och om dagarna ligger de och trycker i snår och buskage, under granar eller lugna ställen i skogen.

Bästa sättet att skydda sin mark är att sätta upp stabila elstängsel med kraftig spänning som vildsvinen inte forcerar. Är staket lite för tamt kan vildsvinen bestämma sig för att forcera det – även om det gör lite ont på den gris som går först – och sen kommer resten av flocken in efter.

Se också till att plocka bort fallfrukt och ha större fågelbord så fåglarna inte sprider runt fröna så de hamnar på marken. Överväg att ta bort komposten eller se till att den inte går att välta eller komma in i. Även soptunnor kan vildsvinen lära sig att välta om det ligger ätbara saker i dem. Röj bort snår och ställen där du misstänker att vildsvinen skulle kunna kan ligga.

Vildsvin avskyr hundar, speciellt jagande hundar som skäller, markerar revir och springer efter. Så du som har hund – gå gärna promenad med hunden som gärna får skälla och rusa lite fritt.

När du är ute och promenerar, med eller utan hund, och får syn på vildsvin, börja då tjoa, stampa, busvissla, klappa händer och lev om så mycket det bara går. Det gillar vildsvinen inte och kommer hålla sig borta ett tag. Du behöver aldrig vara rädd för vildsvinen – de kommer inte attackera utan kommer röra sig bort från dig. Så om du skrämmer dem så kommer de minnas och lära sig och sina kultingar att människor är ganska läskiga och vilja hålla sig borta.

Daniel Prochéus berättade mer om de jakter som genomförs inom föreningens områden. Dels sker en del genomsökning av markerna i samband med skyddsjakterna på rådjur då jaktlaget har hundar som både lämpar sig för rådjursjakt och att jaga vildsvin och det stör vildsvinen rejält och de håller sig ofta borta upp till en månad. Sen görs även riktade punktinsatser för att skrämma och jaga bort vildsvin under jaktsäsongen då jakthundar och hundförare går igenom ”problemområdena” varannan helg i samband med Skärlinges jakter. Daniel själv brukar under egna löprundor försöka upptäcka och skrämma vildsvin så de förflyttar sig bort från vårt område.

Som sagt – vi behöver inte vara rädda och hålla oss undan för vildsvinen utan istället ta plats och visa att här bor vi och här är det inget trevligt (om man är vildsvin 🙂 ).

För att komma till bukt med problemet och mota bort vildsvinen så kan jaktlaget göra en del, men ett stort arbete kan även göras av oss boende i området genom att se till att göra det så ogästvänligt som möjligt för grisarna. Om de hör skott, hundskall, känner vittring av hund, hör oss låta och det inte ligger mat lättillgängligt överallt så kommer de söka sig till andra lugnare områden.

Daniel vill gärna vara behjälplig på så sätt vi alla känner oss trygga i att vi själva kan göra mycket för att förbättra situationen. Tillsammans ska vi våga göra mer! Vid behov av riktade punktinsatser kan man kontakta Daniel på för att diskutera lämplig metod att störa och skrämma iväg vildsvin. Daniel nås på dprocheus@gmail.com.