Kallelse till årsmöte 27/6 2021

Härmed kallas alla medlemmar i Lindholmens Fiskevårds- och Tomtförening till årsmöte söndagen den 27/6. Vi samlas vid föreningsboden på Midsommarängen kl 13.30 och direkt efter årsmötet planerar LLS (”Vägföreningen”) att hålla sin årsstämma.

Läs kallelse och dagordning i sin helhet:

Kallelse till årsmöte i LFT 2021-06-27

Dagordning Årsmöte LFT 2021

Årsmötesdokument skickas ut via epost till alla medlemmar som anmält epostadress och postalt till de som saknas epostadress.