Välkomna på vårens naturvårdsdag på lördag 13 april 2024 kl 10

På lördag 13 april är det dags för vårens naturvårdsdag!
På naturvårdsdagarna uppfyller vi föreningens ändamål genom att göra fint på våra marker tillsammans – trivsel och korvgrillning!

Samling sker kl 10.00 vid de vanliga mötesplatserna (se mötesplatser nedan)

Planering Grytnäs

Saker vi kommer ha behov av: krattor, räfsor, spadar, skyfflar, skottkärror, grensaxar, sekatörer.

 • Rensa stigar, promenadstråk och diken
 • Såga/klippa sly och plocka grenar och pinnar
 • Kratta vid sjöboden/bryggan Kyrkviken
 • Röja upp efter trädfällningar i området
 • Lägga i bryggorna vid simskolan (tillsammans med Lindholmen)
 • Eldning: Vi hoppas att vi har kvar fukt i marken på lördag så att vi kan elda! Vi har stora högar kvar sedan tidigare naturvårdsdagar. Vi kommer att avgöra det på lördag.

Planering Lindholmen

Saker vi kommer ha behov av: krattor, räfsor, spadar, skyfflar, skottkärror, grensaxar, sekatörer.

 • Rensa stigar, promenadstråk och diken
 • Såga/klippa sly och plocka grenar och pinnar
 • Fortsätta att gallra kring ängen och fotbollsplanen
 • Röja upp efter trädfällningar i området
 • Plocka grenar och pinnar
 • Lägga i bryggorna vid simskolan (tillsammans med Grytnäs)
 • Eldning: Vi hoppas att vi har kvar fukt i marken på lördag så att vi kan elda! Vi har stora högar kvar sedan tidigare naturvårdsdagar. Vi kommer att avgöra det på lördag.

Planering Lisökalv

Saker vi kommer ha behov av: krattor, räfsor, spadar, skyfflar, skottkärror, grensaxar, sekatörer.

 • Ugglestigen: Såga/klippa sly och plocka grenar och pinnar
 • Kalvudden: Naturstigen, såga/klippa sly och plocka grenar och pinnar. Ta hand om träd som fallit.
 • Rensa på stränderna, ta hand om död vass/sjögräs
 • Röja upp efter trädfällningar i området
 • Plocka grenar och pinnar
 • Eldning: Vi hoppas att vi har kvar fukt i marken på lördag så att vi kan elda! Vi har stora högar kvar sedan tidigare naturvårdsdagar. Vi kommer att avgöra det på lördag.

Mötesplatser

 • Badet på Lisökalv, Tillsyningspersoner: Hans Engqvist & Henrik Kraft
 • Parkeringsplatsen vid Kyrkholmen / Fotbollsplanen, Tillsyningsperson: Mikael Brege
 • Pumphuset på Blå väg, Tillsyningsperson: Alfred Sjödin bortrest så Magnus Dimert kommer att vara där i hans ställe
 • Sjösättningsrampen Röd väg, Tillsyningspersoner: Jacob Lindborg & Niclas Fransson

allt beroende på vilken plats man bor närmast.

Respektive tillsyningsperson har närvarolistor och det är viktigt att ni noterar att ni deltar, så att ni får avdrag på medlemsavgiften.

Korvgrillning!

Efter väl utfört arbete så träffas vi och grillar korv! Peter Theim från Lisökalv är ny som ansvarig för mat och dryck på naturvårdsdagarna. Peter kommer att åka runt och leverera till de vanliga grillplatserna.

Hoppas att vi ses!

/Magnus Dimert och Tillsyningsgruppen