Tack alla som kom på årsmötet!

Protokoll från årsmötet publiceras och skickas ut så snart det är färdigställt och justerat.

Förutom att gå igenom dagordningen och ta beslut så tackade vi också av Magnus Dimert som gjort 10 år i styrelsen.

Alla som varit med de senaste åren förstår vilken insats Magnus gjort för oss medlemmar med sitt engagemang, handlingskraft och sinne för struktur och positiva proaktiva attityd.

Magnus efterträds nu som styrelseledamot med ansvar för markfrågor och tillsynsgruppen av Alexander Jäätmaa. Magnus kommer fortsatt engagera sig i föreningen som en del av tillsynsgruppen men utan ansvar i styrelsen.