Information om den planerade vindkraftsparken Långgrund

Den planerade vindkraftsparken Långgrund diskuterades vid årsmötet då medlem tog upp detta som en övrig punkt.

Information från Svea vind offshore finns på sajten https://www.sveavindoffshore.se/langgrund.

Där visas också kartor och simuleringar av hur mycket vindkraftverken kommer att synas från olika platser. Bifogad bild kommer från informationsfilm på sveavindoffshore.se.

Det finns också en sajt som protesterar mot förslaget: https://www.langgrund.se/

Styrelsen har inte blivit kontaktad i ärendet, utan all information har kommit till oss alla som fastighetsägare.