Jakt och viltvård

Skyddsjakt på rådjur tisdag 30/1-2024

Skyddsjakt på rådjur tisdag 30/1-2024

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 30 januari. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Jaktledare Daniel meddelar också följande:
Vi ser även till att få fart på älgar och vildsvin även om vi inte skjuter dessa.
Jakten pågår mellan 08-14. Det är inga problem att vara ute och röra på sig under tiden, vi anpassar oss därefter.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Skyddsjakt på rådjur 30/10-2023

Skyddsjakt på rådjur 30/10-2023

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 30 oktober. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Jaktledare Daniel meddelar också följande:
Vi ser även till att få fart på älgar och vildsvin även om vi inte skjuter dessa.
Jakten pågår mellan 08-14. Det är inga problem att vara ute och röra på sig under tiden, vi anpassar oss därefter.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Skyddsjakt på skarv den 15 september 2023

Skyddsjakt på skarv den 15 september 2023

Som tidigare meddelats via Facebook så har det skett skyddsjakt på skarv på öarna Styrmannen och Kaptenen vilka båda tillhör Frönäs. På fredag 15 september kommer skyddsjakten fortsätta. Styrelsen har sedan tidigare gett tillstånd till skyddjakt på öarna och skären kring Ekskär och Kerstinholmen så det kan bedrivas skyddsjakt där också om tillfälle ges.

Mer detaljerad information läggs ut i LFTs Facebook-grupp samt även gruppen Lisö-bo.

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård, Nyheter
Skyddsjakt 30 januari 2023

Skyddsjakt 30 januari 2023

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 30 januari. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Vilda djur och kort rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Vilda djur och kort rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Detta är 3:e året där jag sammanfattar en jakt- och viltrapport. Jag börjar med att skriva samma sak som tidigare år – det undgår nog ingen att det finns mycket vilt i och runt våra marker på Lisö.

Vildsvin
Vildsvinen är och kommer fortsatt vara ett vilt som lever nära oss.

För 2022 har stammen minskat kraftigt över stora delar av Sverige, något vi har märkt tydligt över hela Södertörn. Anledningarna är flera – effektivare jakt med mörkerriktmedel, utbredd salmonella och sidkavirus där många kultingar dör när de slutar dia. Detta innebär även stor variation under året där vi märker av fler vildsvin under sommaren och färre under höst/vinter. Sedan kan stammen variera kraftigt lokalt och skifta mellan säsongerna. För LTFs del upplever vi att vildsvinen kommer och går till viss hotspots. Dessa är bland annat söder om midsommarängen samt i vassarna på röd väg mot Frönäs.

Skärlinge jaktlag har fortsatt att gå igenom markerna med hundar i syfte att driva vildsvinen mot sina passkyttar. Det sker varje helg (varannan helg på östra sidan och varannan på västra). Även under LTFs skyddsjakter på rådjur får vi fart på vildsvinen om de är i marken när vi jagar.

Älgar

Älgarna återfinns fortsatt hos oss. Min uppfattning är att det finns åtminstone 5 älgar som räknar LFT samt nära angränsande mark som sitt hemområde. Skärlinge jaktlag har bedrivit älgjakt i angränsande områden, deras tilldelning från Länstyrelsen var ett vuxet hondjur samt en kalv.

Rådjur

Rådjursstammen är fortsatt stabil, varför skyddsjakt bedrevs i början av november. Vi fällde 3 rådjur och en ny skyddsjakt kommer att bedrivas under senare delen av januari. Under jakten fick vi även fart på c:a 20 vildsvin runt Grytnäs och Lindholmen. Hundarna såg även till att älgarna på röd väg kom på benen.

Skarv

Skarv finns det gott om och vi har även bedrivit skyddsjakt denna höst. Jakter har genomförts vid 3 tillfällen på öarna Styrmannen och Kaptenen tillsammans med jägare från Djursnäs och Fållnäs. Jag anser att vi har fått kläm på hur jakten ska bedrivas med effektiva resultat, något vi tar med oss inför 2023. Tanken är att genomföra flera större jakter under augusti-september nästa år (självklart med hänsyn till tex. häckande havsörnar). Då dessa jakter inte går helt obemärkt förbi brukar jag informera om dessa på bland annat Lisöbors facebookgrupp. Jag uppfattar det som att det finns stor förståelse för att vi jagar den växande stammen.

Övrigt

Några sista medskick:

Medlemmar inom föreningen med sjötomter får gärna hålla lite extra utkik efter bäver under perioden april-maj. Det finns en bäverhydda på Lindholmen där vi bedriver återkommande jakt för att begränsa bäverns spridning. Som boende där kan vittna om kan bävern skapa stor oreda och vi vill därför undvika att det byggs fler hyddor på andra ställen.  Är man osäker om det är bäver man ser (det finns även mink och utter i området) kan man alltid skicka en bild till mig.

Sist men inte minst påminner jag om lagen om tillsyn över hundar som stipulerar att dessa ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt mellan 1 mars till 20 augusti dvs koppel.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Skyddsjakt på Rådjur 24 oktober 2022

Skyddsjakt på Rådjur 24 oktober 2022

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 24 oktober. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Skyddsjakt på rådjur 31 januari 2022

Skyddsjakt på rådjur 31 januari 2022

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 31 januari. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Jag börjar med att skriva exakt samma sak som för ett år sedan – det undgår nog ingen att det finns mycket vilt i och runt våra marker på Lisö. 

Vildsvinen är och kommer fortsatt vara ett vilt som lever nära oss. För 2021 så har Skärlinge jaktlag fortsatt att gå igenom markerna med hundar i syfte att driva vildsvinen mot sina passkyttar. Det sker varje helg (varannan helg på östra sidan och varannan på västra). Jag uppmanar fortsatt även alla medlemmar att bidra till helheten genom att störa påkomna vildsvin med rop och stoj samt göra rent kring sina fågelbord, plocka upp fallfrukt och kratta upp ollon m.m.

Ett annat vilt som fortsatt tar plats inom vissa områden är älgen. Min uppfattning är att det finns åtminstone 5-7 älgar som räknar LFT samt nära angränsande mark som sitt hemområde.

Den älgjakt som har bedrivits under hösten har skett bortom våra marker genom Skärlinge jaktlag utifrån deras tilldelning från Länsstyrelsen. Tilldelning för deras marker är ett vuxet djur samt en kalv. Ett litet antal kan man tycka utifrån hur många älgar vi observerar men tilldelning handlar om population över stora områden där det kan vara tätare på vissa specifika platser. Vi kommer framgent bistå med inventering av antalet älgar hos oss för att ge Länsstyrelsen en så pass bra bild som möjligt om stammens storlek. Låt mig också vara tydlig här och säga att jag inte ser ett scenario där vi jagar älg inom LFT, marken är för liten och säkerheten inte tillräcklig för att kunna genomföras på ett adekvat sätt. 

Avseende aggressiva älgar som tex den ko med dubbelkalv som levde om förra säsongen så ska det även där mycket till innan polisen beviljar skyddsjakt. 

Rådjursstammen är fortsatt stor, varför skyddsjakt bedrevs i början november. Vi fällde 4 rådjur och observerade 17. En ny skyddsjakt kommer att genomföras i slutet av januari.

Vi har även fortsatt skyddsjagat skarv denna höst. Jakt har genomförts på öarna Styrmannen och Kaptenen tillsammans med jägare från Fållnäs/Djursnäs. Även om vi även i år fällde en hel del fågel anser jag inte vi gjorde någon större påverkan på det totala antalet skarvar.  Däremot tror jag att vi går mot lättnader framgent avseende hur skarven får jagas och min ambition är att, med den kunskap vi har byggt upp, kunna jaga i lite större omfattning nästa september-november. 

En sista punkt som jag vill ta upp är lagen om tillsyn över hundar och katter eller ”koppeltvång” som den kallas i talspråk. I korthet innebär det att mellan 1 mars till 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Vilt finns det på våra marker och tillsyn innebär i princip koppel. Ta gärna med er detta så slipper vi oönskade incidenter framåt.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Skyddsjakt på rådjur 1 november 2021

Skyddsjakt på rådjur 1 november 2021

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 1 november. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård
Information om kommande skyddsjakt på skarv och rådjur

Information om kommande skyddsjakt på skarv och rådjur

Imorgon 29/9 kommer Daniel Procheus tillsammans med ett gäng yrkesjägare att bedriva skyddsjakt på skarv på öarna Styrmannen/Kaptenen. Markägarna, dvs jaktledaren på Frönäs/Skärlinge Jens Holm, har gett ok på detta och kommer rapportera in antal fällda skarvar till länsstyrelsen efteråt. Jakten sker inte inom LFTs område, men eftersom det ligger nära kan det såklart höras/märkas under jakten.
Den 1/11 planerar Daniel och jägarna inom LFT att bedriva skyddsjakt på rådjur. Om datumet ändras meddelas detta via denna kanal.
När skyddsjakt sker inom våra marker kommer det sättas upp information vid bommarna.
Posted by Mia Larsdotter Kraft in Jakt och viltvård