Jakt och viltvård

Skyddsjakt på rådjur 31 januari 2022

Skyddsjakt på rådjur 31 januari 2022

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 31 januari. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård
Rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Rapport från jaktansvarig Daniel Prochéus

Jag börjar med att skriva exakt samma sak som för ett år sedan – det undgår nog ingen att det finns mycket vilt i och runt våra marker på Lisö. 

Vildsvinen är och kommer fortsatt vara ett vilt som lever nära oss. För 2021 så har Skärlinge jaktlag fortsatt att gå igenom markerna med hundar i syfte att driva vildsvinen mot sina passkyttar. Det sker varje helg (varannan helg på östra sidan och varannan på västra). Jag uppmanar fortsatt även alla medlemmar att bidra till helheten genom att störa påkomna vildsvin med rop och stoj samt göra rent kring sina fågelbord, plocka upp fallfrukt och kratta upp ollon m.m.

Ett annat vilt som fortsatt tar plats inom vissa områden är älgen. Min uppfattning är att det finns åtminstone 5-7 älgar som räknar LFT samt nära angränsande mark som sitt hemområde.

Den älgjakt som har bedrivits under hösten har skett bortom våra marker genom Skärlinge jaktlag utifrån deras tilldelning från Länsstyrelsen. Tilldelning för deras marker är ett vuxet djur samt en kalv. Ett litet antal kan man tycka utifrån hur många älgar vi observerar men tilldelning handlar om population över stora områden där det kan vara tätare på vissa specifika platser. Vi kommer framgent bistå med inventering av antalet älgar hos oss för att ge Länsstyrelsen en så pass bra bild som möjligt om stammens storlek. Låt mig också vara tydlig här och säga att jag inte ser ett scenario där vi jagar älg inom LFT, marken är för liten och säkerheten inte tillräcklig för att kunna genomföras på ett adekvat sätt. 

Avseende aggressiva älgar som tex den ko med dubbelkalv som levde om förra säsongen så ska det även där mycket till innan polisen beviljar skyddsjakt. 

Rådjursstammen är fortsatt stor, varför skyddsjakt bedrevs i början november. Vi fällde 4 rådjur och observerade 17. En ny skyddsjakt kommer att genomföras i slutet av januari.

Vi har även fortsatt skyddsjagat skarv denna höst. Jakt har genomförts på öarna Styrmannen och Kaptenen tillsammans med jägare från Fållnäs/Djursnäs. Även om vi även i år fällde en hel del fågel anser jag inte vi gjorde någon större påverkan på det totala antalet skarvar.  Däremot tror jag att vi går mot lättnader framgent avseende hur skarven får jagas och min ambition är att, med den kunskap vi har byggt upp, kunna jaga i lite större omfattning nästa september-november. 

En sista punkt som jag vill ta upp är lagen om tillsyn över hundar och katter eller ”koppeltvång” som den kallas i talspråk. I korthet innebär det att mellan 1 mars till 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Vilt finns det på våra marker och tillsyn innebär i princip koppel. Ta gärna med er detta så slipper vi oönskade incidenter framåt.

Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård
Skyddsjakt på rådjur 1 november 2021

Skyddsjakt på rådjur 1 november 2021

Skyddsjakt på rådjur kommer ske den 1 november. Lapp med information om pågående jakt kommer även upp vid bommarna (brevlådorna).

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård
Information om kommande skyddsjakt på skarv och rådjur

Information om kommande skyddsjakt på skarv och rådjur

Imorgon 29/9 kommer Daniel Procheus tillsammans med ett gäng yrkesjägare att bedriva skyddsjakt på skarv på öarna Styrmannen/Kaptenen. Markägarna, dvs jaktledaren på Frönäs/Skärlinge Jens Holm, har gett ok på detta och kommer rapportera in antal fällda skarvar till länsstyrelsen efteråt. Jakten sker inte inom LFTs område, men eftersom det ligger nära kan det såklart höras/märkas under jakten.
Den 1/11 planerar Daniel och jägarna inom LFT att bedriva skyddsjakt på rådjur. Om datumet ändras meddelas detta via denna kanal.
När skyddsjakt sker inom våra marker kommer det sättas upp information vid bommarna.
Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård
Jaktinsats mot älgar och vildsvin nu i helgen

Jaktinsats mot älgar och vildsvin nu i helgen

En älgko med kalvar uppehåller sig på vårt område och har uppvisat ett aggressivt beteende gentemot boende och i något fall har det varit risk för personskador. Av den anledningen kommer Skärlinges jaktlag att släppa sina hundar nere vid Lindholmen i syfte att skrämma upp älgarna så de lämnar vårt område nu på lördag förmiddag (30/1 kl 8-10 ca).

Det ska mycket till för att det ska ges tillstånd med skyddsjakt på älg och bara polisen kan besluta om detta, så vi får hoppas att denna insats med skrämseltaktik räcker till för att skrämma bort älgarna från vårt område.

Det är sannolikt att hundarna även kommer skrämma upp vildsvinen och därför står jaktlaget med skyttar beredda på gränsen mellan Maren och Lisö kalv där vildsvinen brukar ta sin tillflykt.

För tydlighets skull; Älgarna kommer skrämmas – inte skjutas!

Information om insatsen ska anslås vid bommar/brevlådorna.

Vid frågor kontakta jaktledare Daniel Prochéus eller styrelsen.

Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård
Årets första skyddsjakt planerad till den 25/1

Årets första skyddsjakt planerad till den 25/1

Nästa skyddsjakt på rådjur är planerad till den 25:e januari. Lapp med information kommer även upp vid brevlådorna.

Jaktledare Daniel Prochéus kan kontaktas vid frågor.

Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård
Skyddsjakt på skarv utanför LFTs område 2020-10-28

Skyddsjakt på skarv utanför LFTs område 2020-10-28

Onsdagen den 28 oktober 2020 pågår skyddsjakt på skarv omkring fyren Styrmannen. Det är godkänt av markägaren i enlighet med skyddsjaktreglerna för skarv. Det är utanför LFTs område, men kan höras ändå!

Jaktledaren inom LFT Daniel Procheus deltar, 0709260279.

Posted by Magnus Dimert in Jakt och viltvård
Skyddsjakt på rådjur 2 november

Skyddsjakt på rådjur 2 november

Måndagen den 2:a november så kommer säsongens första skyddsjakt på rådjur att ske på våra marker. Jakten bedrivs under ledning av Daniel Prochéus av Skärlinges jaktlag. Styrelsen kommer att vara representerad genom Magnus Dimert som planerar att vara med för att se hur det går till.

Jaktlaget kommer använda sig av hundar som även driver vildsvin i hopp om att störa så mycket som möjligt.
Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård
Uppdatering om vildsvinen

Uppdatering om vildsvinen

Daniel Procheus som är insatt i jakt och viltvårdsfrågorna rapporterar följande om situationen med vildsvinen nu när hösten kommit till Lisö:

Då vi fortfarande bor på Lisö märker jag att vildsvinen börjar komma in på LFTs områden inför hösten. Vi har haft en återkommande galt och sugga med kultingar nedanför oss på Röd Väg. Jag gjorde dock som jag själv förespråkade och sprang ner på ängen när de var ute och lös på grisarna samt härjade i största allmänhet. De har, en vecka senare, fortfarande inte kommit tillbaka. Jag passade på att sätta upp en viltkamera på stigen grisarna använder förbi vår tomt och har även fått bekräftat där att de inte har återvänt denna gång. Kan vara värt att nämna det igen till boende i området.
Jens Holm från Skärlinge jaktlag har meddelat att hundförare kommer gå igenom våra marker varannan vecka på olika sidor och driva vildsvin mot sina marker.
För LFTs egen skyddsjakt på rådjur så har vi bestämt måndagen den 2:a november. Vi kommer använda oss av hundar som även driver vildsvin i hopp om att störa så mycket som möjligt.

Du som missat det – läs gärna information som Daniel och Martin berättade om vildsvinen på årsmötet 2020. Där finns massa bra tips om hur vi gemensamt kan hjälpas åt att freda våra marker från vildsvinens framfart.

Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård
Information från årsmötet om vildsvinen

Information från årsmötet om vildsvinen

På årsmötet 28/6-2020 var Martin Liljeholm, viltmästare och ansvarig för jakten på Djursnäs/Fållnäs, särskilt inbjuden för att tala om vildsvinen och deras härjningar på våra marker. Daniel Prochéus som ansvarar för jaktfrågor inom föreningen berättade också lite om vad både jaktlaget och vi själva kan göra för att skrämma bort vildsvinen från våra marker.

Här är en sammanfattning av vad som sades:

Vildsvinen är väldigt läraktiga, vilket både kan vara en nackdel och en fördel när vi ska försöka freda och jaga iväg dem från våra marker. Vildsvinen lever i matriarkat där varje sugga får 5-6 kultingar varje år – de förökar sig snabbt jämfört med till exempel rådjur. De senaste tre årens milda vintrar har också bidragit till att antalet vildsvin ökat då de har haft maten lättillgänglig när de kan böka i mark utan tjäle i princip året runt.

Eftersom vårt område, precis som många andra fritidshusområden, är glest befolkat under höst, vinter och tidig vår frodas vildsvinen som har det lugnt och matrikt. De lär sig snabbt och vänjer sig lätt vid människor även om de är skygga av naturen.

Mest effektiva sätten att jaga iväg dem är att störa och skrämma dem, t.ex med hundar, oljud och skott. De söker sig inte till människor, men kan vänja sig vid att leva i vår närhet om vi aldrig skrämmer eller överrumplar dem.

Vildsvinen bökar i blöt jord efter mask och rötter, de kan inte böka när det är torrt eller tjäle i marken. När det regnar efter en torr sommar så stiger daggmaskarna upp till ytan och det lockar vildsvinen som också gärna äter fallfrukt, ekollon och spill från fågelbord.

De är nattaktiva och om dagarna ligger de och trycker i snår och buskage, under granar eller lugna ställen i skogen.

Bästa sättet att skydda sin mark är att sätta upp stabila elstängsel med kraftig spänning som vildsvinen inte forcerar. Är staket lite för tamt kan vildsvinen bestämma sig för att forcera det – även om det gör lite ont på den gris som går först – och sen kommer resten av flocken in efter.

Se också till att plocka bort fallfrukt och ha större fågelbord så fåglarna inte sprider runt fröna så de hamnar på marken. Överväg att ta bort komposten eller se till att den inte går att välta eller komma in i. Även soptunnor kan vildsvinen lära sig att välta om det ligger ätbara saker i dem. Röj bort snår och ställen där du misstänker att vildsvinen skulle kunna kan ligga.

Vildsvin avskyr hundar, speciellt jagande hundar som skäller, markerar revir och springer efter. Så du som har hund – gå gärna promenad med hunden som gärna får skälla och rusa lite fritt.

När du är ute och promenerar, med eller utan hund, och får syn på vildsvin, börja då tjoa, stampa, busvissla, klappa händer och lev om så mycket det bara går. Det gillar vildsvinen inte och kommer hålla sig borta ett tag. Du behöver aldrig vara rädd för vildsvinen – de kommer inte attackera utan kommer röra sig bort från dig. Så om du skrämmer dem så kommer de minnas och lära sig och sina kultingar att människor är ganska läskiga och vilja hålla sig borta.

Daniel Prochéus berättade mer om de jakter som genomförs inom föreningens områden. Dels sker en del genomsökning av markerna i samband med skyddsjakterna på rådjur då jaktlaget har hundar som både lämpar sig för rådjursjakt och att jaga vildsvin och det stör vildsvinen rejält och de håller sig ofta borta upp till en månad. Sen görs även riktade punktinsatser för att skrämma och jaga bort vildsvin under jaktsäsongen då jakthundar och hundförare går igenom ”problemområdena” varannan helg i samband med Skärlinges jakter. Daniel själv brukar under egna löprundor försöka upptäcka och skrämma vildsvin så de förflyttar sig bort från vårt område.

Som sagt – vi behöver inte vara rädda och hålla oss undan för vildsvinen utan istället ta plats och visa att här bor vi och här är det inget trevligt (om man är vildsvin 🙂 ).

För att komma till bukt med problemet och mota bort vildsvinen så kan jaktlaget göra en del, men ett stort arbete kan även göras av oss boende i området genom att se till att göra det så ogästvänligt som möjligt för grisarna. Om de hör skott, hundskall, känner vittring av hund, hör oss låta och det inte ligger mat lättillgängligt överallt så kommer de söka sig till andra lugnare områden.

Daniel vill gärna vara behjälplig på så sätt vi alla känner oss trygga i att vi själva kan göra mycket för att förbättra situationen. Tillsammans ska vi våga göra mer! Vid behov av riktade punktinsatser kan man kontakta Daniel på för att diskutera lämplig metod att störa och skrämma iväg vildsvin. Daniel nås på dprocheus@gmail.com.

Posted by Mia Althoff in Jakt och viltvård