årsmöte

Årsmöte LFT 2017-04-23

LINDHOLMENS FISKEVÅRDS-OCH TOMTÄGARFÖRENING (LFT)

ÅRSMÖTE 2017

Härmed kallas medlemmarna i Lindholmens Fiskevårds-och Tomtägarförening till 2017 års årsmöte.

Mötet äger rum söndagen den 23 april 2017 kl, 13.30 i Lisö bygdegård.

Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Susanna Ekströmer Lövgren att lämna information om förslaget på den nya Landsortsfarleden. Susanna är aktiv i motståndsgruppen mot den nya ledan. Vi bör diskutera om LFT kan ta något eget initiativ i frågan. Bifogat återfinns Södertälje kommuns senaste informationsbrev, daterat 170309. Detta är alltså en partsinlaga från de som vill förverkliga leden. Styrelsen har också lagt ett förslag om byggande av en bod på stranden.

Efter LFT:s årsmöte, ca kl 15.30,  kommer LLS att avhålla sitt årsmöte.

Som tidigare år kommer Jan Jareman och Per Johansson från styrelsen att ha med gällande brygg-och sjöbodsavtal, så att de medlemmar som önskar informera sig om avtalen eller uppdatera dem kan göra det i anslutning till årsmötet.

Varmt välkomna! Vi hoppas på god anslutning!

Styrelsen

Bifogade dokument:
Kallelse Årsmötet 170423 mm
Dagordning Årsmötet 170423
LFT Balansräkning per 31 december 2016
LTF Förslag till budget 2017
LTF Resultaträkning 1 januari (1)
Nyhetsbrev_nr4_
Landsortsfarleden 2017-03-09

Revisionsberättelse avseende 2016
Styrelsens kommentarer till dagordningen, årsmöte 170423
Valberedningens LFT förslag 2017
Verksamhetsberättelse 2016 Ver1 JB
checklistamidsommar 

Medlemsregistret är ej publicerat här av integritetsskäl.

 

 

Posted by Magnus Dimert in Årsmöte, LFT