Styrelsemedlem LFT

Kallelse till årsmöte 4/7 2021

Kallelse till årsmöte 4/7 2021

Härmed kallas alla medlemmar i Lindholmens Fiskevårds- och Tomtförening till årsmöte söndagen den 4/7. Vi samlas vid föreningsboden på Midsommarängen kl 13.30 och direkt efter årsmötet planerar LLS (”Vägföreningen”) att hålla sin årsstämma.

OBS! Tidigare har 27/6 kommunicerats som datum för årsmöte. Det är alltså ändrat till 4/7!

Läs kallelse och dagordning i sin helhet:

Kallelse till årsmöte i LFT 2021-07-04

Dagordning Årsmöte LFT 2021

Årsmötesdokument skickas ut via epost till alla medlemmar som anmält epostadress och postalt till de som saknas epostadress.

Posted by Styrelsemedlem LFT in Årsmöte
Nya båtmotorstölder och inbrott

Nya båtmotorstölder och inbrott

Tyvärr har det rapporterats om nya båtmotorstölder och även inbrott där verktyg stulits. Det gäller fastigheter i Grytnäs på Gul och Röd Väg. Motorerna som stulits är av märket YAMAHA.

Den ena båtmotorstölden ska ha skett någon gång mellan 21/11 och 5/12 och den andra någon gång mellan 7/12 och 8/12.

Alla medlemmar uppmanas vara vaksamma och se till sin fastighet och sina egendomar.

 

Posted by Styrelsemedlem LFT in Nyheter
Sommarhälsning och årsmötesprotokoll

Sommarhälsning och årsmötesprotokoll

Bästa medlemmar i LFT!

Här kommer en kort sommarhälsning från styrelsen som först och främst vill tacka för deltagande och engagemang vid årsmötet 28/6 men också vill önska alla medlemmar en riktigt skön sommar trots de annorlunda tider vi har nu med coronaviruset.

Kort om styrelsen och arbetsfördelningen
Ordförande: Mia Althoff
Sekreterare: Alexander Jäätmaa
Hemsidan: Mia Althoff
Kassör: Ewa Lidén
Samordnare för tillsynsmännen: Magnus Dimert
Medlemsmatrikeln samt utskick till medlemmarna: Tobias Hydén
Simskolan: Tobias Hydén och Marie Ståhl Fransson
Brygg-och sjöbodsavtalen: Jonas Bergström och Marie Ståhl Fransson

Kontaktuppgifter till styrelsen hittas här

Ett särskilt tack till avgående ordföranden Hans Berggren för värdefulla insatser under 10 år samt ett varmt välkommen till Alexander Jäätmaa som nyvald styrelseledamot.

Styrelsen kommer återkomma senare med ett medlemsbrev istället för det sommarbrev som brukar berätta om årets aktiviteter.

Bifogat finns protokollet från årsmötet:

Protokoll LFT årsmöte 2020

Varma Sommarhälsningar!

Posted by Styrelsemedlem LFT in Årsmöte, LFT
Inget planerat midsommarfirande på ängen i år

Inget planerat midsommarfirande på ängen i år

På grund av corona-situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer mot större folksamlingar ser vi i styrelsen ingen annan råd än att ställa in vårt planerade midsommarfirande. Det är oerhört tråkigt eftersom det traditionella midsommarfirandet på ängen är en stor och uppskattad aktivitet.

Skulle Folkhälsomyndigheten däremot komma att ändra sina rekommendationer uppmuntras föreningens medlemmar till firande på traditionellt sätt, men således i enskild regi.

Det rullande schemat över ansvariga vägar förskjuts nu ett år framåt, så Röd Väg som skulle ansvarat för planerandet och genomförandet i år nu är ansvariga nästa år – 2021 istället.

Posted by Styrelsemedlem LFT in Midsommar
Uppbrutna dörrar i sjöbod – igen

Uppbrutna dörrar i sjöbod – igen

Nu har någon brutit upp förråden igen. Samma som sist.

Låsen är uppklippta, så nya lås behöver komma på plats.

 

Posted by Styrelsemedlem LFT in Nyheter
Information om granbarksborren

Information om granbarksborren

Många skogsbestånd i Svealand som drabbades av torkskador under sommaren 2018 har fortfarande inte återhämtat sig och träd fortsatte att dö under 2019, visar Skogsstyrelsens årliga skaderapport. När träden är försvagade och torkstressade ökar risken för andra typer av skador, till exempel angrepp från granbarkborre.

Vårt område har drabbats hårt av granbarksborren. LFT har under det gångna året redan tagit ner många granar som varit angripna, bland annat på Ugglestigen och området mellan Röd och Gul väg. Många fastighetsägare har också fått ta ner och ta bort träd som varit angripna. Det enda man kan göra för att undvika att hela beståndet blir smittat är att fälla och forsla bort träden (eller fälla, barka av träden och forsla bort barken).

Skogsstyrelsen har mycket information om granbarksborren (klicka här) och hur man kan se på trädet om det är under angrepp eller varit angripet.

Anledningen till att ta ner träden är alltså dels för att minska risken för spridning av granbarksborren men också minimera risk för skador. Efter angrepp så dör trädet inom en tid och kan falla olyckligt och orsaka skador på fastigheter och människor.

Därför är det viktigt att kolla sina träd, både efter angrepp av granbarksborren men också för att se till att angripna träd inte riskerar falla när det stormar. Särskild vaksamhet ska tas i område där tomterna ligger tätt och vindfällda träd kan orsaka skador.

Som fastighetsägare blir man ansvarig för skadan och för en sån skada är det inte säkert att hemförsäkringen gäller. Att ta ner skadade träd innan de faller är således en billig försäkring.

/Styrelsen

 

 

Posted by Styrelsemedlem LFT in Naturvård