Årsmöte

Protokoll från Årsmötet den 10 april

Protokoll från Årsmötet den 10 april

Hej alla medlemmar!

Nu är protokollet från årsmötet klart och justerat och delges alla medlemmar den här vägen.

Klicka här för att läsa Protokoll LFT årsmöte 10 april 2022 – signerat

Protokollet kommer också att skickas ut till alla som har sin epostadress i medlemsmatrikeln inom kort.

Vill också passa på att påminna om simskolan som kommer ske vecka 29 – det finns fortfarande platser kvar men de går åt fort så passa på att anmäla redan idag!

Klicka här för att komma till info om simskolan

 

Posted by Mia Althoff in Årsmöte
Kallelse till årsmöte 10 april 2022

Kallelse till årsmöte 10 april 2022

Hej alla medlemmar!

Snart är det dags för årsmöte – den 10 april närmare bestämt. Efter två års coronapandemi kör vi återigen mötet i Skärlinge Bygdegård kl 13.30 (LLS ”Vägföreningen”) brukar köra sitt möte samma dag, direkt efter LFTs möte. Se särskild kallelse från LLS.

Dokumenten till LFTs årsmöte kommer inom kort att skickas (med epost och vanligt post till de som saknar epost) men kan redan nu laddas ner här på vår hemsida.

LFT-arsmote-2022 (zipfil innehållande alla dokument)

Jag och hela styrelsen hoppas på god uppslutning både på naturvårdsdagen (9/4) och på årsmötet.

Väl mött!

//Ordförande Mia Althoff

 

Posted by Mia Althoff in Årsmöte
Årsmöte 10/4 och efterlysning från Valberedningen

Årsmöte 10/4 och efterlysning från Valberedningen

Som tidigare meddelats kommer LFTs årsmöte för 2022 att ske den 10 april. Kallelse och andra dokument kommer skickas ut via epost (post i vissa fall) samt läggas upp på vår webbsida LFT.nu inom kort (senast 25/3).

Valberedningen bestående av Hans Berggren och Clara Kempff arbetar med att ta fram förslag till årsmötet där alla förtroendeuppdrag inom föreningen tillsätts. Särskilt efterlyses nu en person att ta plats i styrelsen. Har du tips på lämpliga och kompetenta personer så är du välkommen att kontakta valberedningen!

Posted by Mia Althoff in Årsmöte
Protokoll från Årsmöte 2021

Protokoll från Årsmöte 2021

Den 4:e juli höll LFT årsmöte vid midsommarängen och det var kul att se att så många ville delta det fina vädret till trots.

För er som inte var där kommer här det viktigaste i sammandrag

  • Årsmötet har antagit en ny Hållbarhets- och miljöpolicy LFT
  • Simskolan äger rum vecka 30 med en ny modell för ersättning och administation som gör att simskolan är mer eller mindre självförsörjande.
  • Skyltar till alla bryggor delades ut. För de av er som ej hämtade ut skyltar så finns de kvarvarande att hämta hos Marie på Röd väg. Se kontaktuppgifter styrelsen.
  • Nya på förtroendeuppdrag är Daniel Gardtman som tar plats i styrelsen och Adil Ohlander som är tillsyningsman för Öarna.
  • Information om Grannsamverkan mot Brott och förslag till ny VA-plan som är på remiss

Protokollet i sin helhet finns att ladda ner här

Posted by Mia Althoff in Årsmöte
Årsmötet är flyttat till den 4 juli

Årsmötet är flyttat till den 4 juli

Hej alla medlemmar!

Vi i styrelsen har insett att vårt val av dag för årsmötet lite olyckligt infaller på söndagen efter midsommar.

Eftersom flera inblandade har svårt att närvara och vi tänker att flera medlemmar också kanske har det så har vi bestämt oss för att skjuta upp årsmötet till den 4/7-2021. Samma tid och samma plats; kl 13.30 på Midsommarängen.

Vägföreningen håller sitt årsmöte efter LFT:s, se separat kallelse.

Övriga årsmötesdokument som skickats ut i samband med den ursprungliga kallelsen gäller fortsatt.

Vi ber alla medlemmar om ursäkt för ändringen men hoppas att fler ska kunna närvara vid detta nya datum och att ni som ställt in er på den 27/6 kan ha överseende med denna ändring.

Denna information skickas även ut via epost och med post till de som saknar epostadress.

/Mia Althoff, ordförande LFT

Posted by Mia Althoff in Årsmöte
Kallelse till årsmöte 4/7 2021

Kallelse till årsmöte 4/7 2021

Härmed kallas alla medlemmar i Lindholmens Fiskevårds- och Tomtförening till årsmöte söndagen den 4/7. Vi samlas vid föreningsboden på Midsommarängen kl 13.30 och direkt efter årsmötet planerar LLS (”Vägföreningen”) att hålla sin årsstämma.

OBS! Tidigare har 27/6 kommunicerats som datum för årsmöte. Det är alltså ändrat till 4/7!

Läs kallelse och dagordning i sin helhet:

Kallelse till årsmöte i LFT 2021-07-04

Dagordning Årsmöte LFT 2021

Årsmötesdokument skickas ut via epost till alla medlemmar som anmält epostadress och postalt till de som saknas epostadress.

Posted by Styrelsemedlem LFT in Årsmöte
Information om årsmöte och vårens naturvårdsdag med anledning av Covid-19

Information om årsmöte och vårens naturvårdsdag med anledning av Covid-19

Årsmöte skjuts upp

Årsmötet som planerats till den 18/4 kommer på grund av rådande smittläge att skjutas upp och hållas vid ett senare tillfälle. Sannolikt blir det söndagen efter midsommar, dvs den 27/6, men definitiva uppgifter om tidpunkt och plats kommer i den kallelse till årsmöte som skickas ut i början på april.

Vårens naturvårdsdag blir av som planerat

Efter förra årets lyckade genomförande av både extra och ordinarie naturvårdsdagar har styrelsen kommit fram till att den planerade naturvårdsdagen den 17/4 kommer kunna genomföras med vissa anpassningar.

Mer information kommer via kallelsen till årsmötet och här på sajten.

Passa också på att bli medlem i vår nystartade grupp på Facebook där vi också delar information om LFT och vårt område.

 

Posted by Mia Althoff in Årsmöte, Naturvård
Sommarhälsning och årsmötesprotokoll

Sommarhälsning och årsmötesprotokoll

Bästa medlemmar i LFT!

Här kommer en kort sommarhälsning från styrelsen som först och främst vill tacka för deltagande och engagemang vid årsmötet 28/6 men också vill önska alla medlemmar en riktigt skön sommar trots de annorlunda tider vi har nu med coronaviruset.

Kort om styrelsen och arbetsfördelningen
Ordförande: Mia Althoff
Sekreterare: Alexander Jäätmaa
Hemsidan: Mia Althoff
Kassör: Ewa Lidén
Samordnare för tillsynsmännen: Magnus Dimert
Medlemsmatrikeln samt utskick till medlemmarna: Tobias Hydén
Simskolan: Tobias Hydén och Marie Ståhl Fransson
Brygg-och sjöbodsavtalen: Jonas Bergström och Marie Ståhl Fransson

Kontaktuppgifter till styrelsen hittas här

Ett särskilt tack till avgående ordföranden Hans Berggren för värdefulla insatser under 10 år samt ett varmt välkommen till Alexander Jäätmaa som nyvald styrelseledamot.

Styrelsen kommer återkomma senare med ett medlemsbrev istället för det sommarbrev som brukar berätta om årets aktiviteter.

Bifogat finns protokollet från årsmötet:

Protokoll LFT årsmöte 2020

Varma Sommarhälsningar!

Posted by Styrelsemedlem LFT in Årsmöte, LFT
Nytt datum för årsmöte – 28/6 kl 13.30

Nytt datum för årsmöte – 28/6 kl 13.30

Som tidigare meddelats ställdes LFT:s årsmöte den 19 april in och nytt datum har därefter fastställts till söndagen den 28 juni kl 13.30. Plats: dansbanan och ängen framför Föreningsboden. Efter mötet, ca kl 15, kommer LLS att på samma plats avhålla sitt årsmöte.

Handlingar till Årsmötet har tidigare skickats ut till medlemmarna och kallelsen har även anslagits på LFT:s anslagstavla. Läs gärna igenom alla dokument inför årsmötet.

Valberedningens förslag skickas ut så snart det är klart.

Årsmötet kommer i år att skilja sig från tidigare möten. Anledningen till detta är förstås den nu rådande Corona-pandemin. Det betyder att vi alla skall följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer om handhygien och att hålla avstånd mellan varandra och att undvika trängsel. Stolar kommer att sättas ut på dansbanan med ordentligt mellanrum. Dessa är i första hand avsedda för de personer som behöver dem bäst. I övrigt ståplats. Den som vill försäkra sig om en sittplats kan även ta med egen stol. Medtag paraply vid risk för regn. Någon förtäring kommer inte att serveras i år.

En möjlighet att deltaga på mötet är att låta sig företrädas genom fullmakt. I år är det ju en god idé, eftersom vi då håller nere antalet deltagare. Men alla som vill närvara fysiskt är självklart välkomna att göra det. Vänligen observera att stadgarna föreskriver att medlem endast kan företräda sig själv och en annan medlem.

Styrelsen svarar gärna på frågor kring Årsmötet.

Varmt välkomna!

Hans Berggren

Styrelsens ordförande

Posted by Mia Althoff in Årsmöte