Bryggor o båtplatser

Skyltar till bryggor och mall för brygglagsförteckning

Skyltar till bryggor och mall för brygglagsförteckning

Det har tagits fram skyltar (*) för att alla bryggor ska kunna märka upp de platser som finns på bryggan.

Alla som är kontaktperson för en brygga uppmanas nu att dels se till att skyltarna kommer på plats och att sedan skicka in förteckning över brygglagsmedlemmarna.

Här finns en mall som ska användas för att skicka in korrekta förteckningar över brygglagsmedlemmar.

(*) Skyltarna delades ut på årsmötet till de kontaktpersoner som var närvarande. Skyltar som inte hämtats ut än kan hämtas hos Marie Ståhl Fransson på Röd väg (kontakta Marie på marie.stahl.fransson@volvocars.com).

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Bryggor o båtplatser
Nya livbojarna har kommit

Nya livbojarna har kommit

Nya livbojar har beställts för att de gamla sedan länge är uttjänta. Nu har de nya livbojarna anlänt och ser jättefina ut med ”LFT” tryckt på.

På naturvårdsdagen kommer Marie Ståhl Fransson och Niklas Fransson att sätta upp de nya och ta bort de gamla livbojarna.

Efteråt kommer det finnas en karta här på lft.nu som berättar var det finns livbojar.

De gamla bojarna ska återvinnas hos SRV.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Bryggor o båtplatser
Enhetliga skyltar och nya livbojar till alla bryggor

Enhetliga skyltar och nya livbojar till alla bryggor

För att få bättre ordning på bryggplatserna inom LFT har det nu beställts skyltar till bryggorna. Skyltarna är stilrent utformade och alla båtplatser kommer märkas upp enhetligt där bryggans bokstav och båtplatsens nummer framgår. Se bild.

Skyltarna kommer delas ut på kommande naturvårdsdag till respektive bryggansvarig som tillsammans med brygglaget ansvarar för att skyltarna kommer på plats.

Livbojar

Vid inventering har det också framkommit att föreningens livbojar är i dåligt skick. Därför har det beställts 25 st nya som kommer ersätta de gamla slitna och även placeras ut på några nya platser och det kommer finnas några i reserv. När allt är klart kommer det finnas en karta över alla livbojarnas placering.

Stort tack till Jonas och Marie som jobbat med detta!

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Bryggor o båtplatser