LFT

Årets julbrev från styrelsen

Årets julbrev från styrelsen

Med bifogat julbrev vill vi i styrelsen för LFT önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Läs julbrevet – klicka här

I brevet finns också lite information om kommande aktiviteter och händelser.

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Årsmöte, LFT, Naturvård
Styrelsens sensommarbrev 2022

Styrelsens sensommarbrev 2022

Hej alla medlemmar!

Vilken sommar vi har haft! Jag hoppas ni alla kunnat njuta av vårt fina Lisö i sommar på ett eller annat sätt.

I Sommarbrevet brukar vi i styrelsen berätta lite om vad som hittills hänt under året och berätta om kommande aktiviteter och annat matnyttigt. Inom kort kommer årets (sen)sommarbrev att skickas ut till alla medlemmar med e-postadress angiven i medlemsregistret tillsammans med protokollet från Årsmötet.

Redan nu kan ni läsa Sommarbrev 2022 här på hemsidan.

Varma sensommarhälsningar

På styrelsens vägnar

/Ordförande Mia Larsdotter Kraft

Posted by Mia Larsdotter Kraft in LFT
Julbrev från styrelsen

Julbrev från styrelsen

I julbrevet brukar vi i styrelsen informera om verksamheten inom LFT och vårt område, både vad som hänt men också för att berätta om kommande år med årsmöte, naturvårdsdag, midsommarfirande, simskola mm. Inom kort kommer samtliga medlemmar med epostadress angiven att få julbrevet i sin inkorg.

Här kan du nu läsa julbrevet direkt på vår hemsida.

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott nytt år!

 

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in LFT
Sensommarbrev från styrelsen

Sensommarbrev från styrelsen

Vilken sommar vi har haft – Varma soliga dagar och härliga badtemperaturer! Jag hoppas ni alla kunnat njuta av vårt fina Lisö i sommar på ett eller annat sätt.

I Sommarbrevet brukar vi i styrelsen berätta lite om vad som hittills hänt under året och berätta om kommande aktiviteter och annat matnyttigt. Inom kort kommer årets (sen)sommarbrev att skickas ut till alla medlemmar med e-postadress angiven i medlemsregistret tillsammans med protokollet från Årsmötet.

Redan nu kan ni läsa Sommarbrevet 2021 här på hemsidan.

Varma sensommarhälsningar

På styrelsens vägnar

/Ordförande Mia Althoff

 

 

Posted by Mia Larsdotter Kraft in LFT
Skyddsjakt på skarv utanför LFTs område 2020-09-29

Skyddsjakt på skarv utanför LFTs område 2020-09-29

Tisdagen den 29 september 2020 pågår skyddsjakt på skarv på Frönäs område omkring fyren Styrmannen. Det är godkänt av Frönäs tomtägarförening och i enlighet med skyddsjaktreglerna för skarv. Det är utanför LFTs område, men kan höras ändå!

Deltagare är bland andra Jaktledaren inom LFT Daniel Procheus, jaktledaren på Skärlinge och viltmästaren på Fållnäs.

Posted by Magnus Dimert in LFT
Sommarhälsning och årsmötesprotokoll

Sommarhälsning och årsmötesprotokoll

Bästa medlemmar i LFT!

Här kommer en kort sommarhälsning från styrelsen som först och främst vill tacka för deltagande och engagemang vid årsmötet 28/6 men också vill önska alla medlemmar en riktigt skön sommar trots de annorlunda tider vi har nu med coronaviruset.

Kort om styrelsen och arbetsfördelningen
Ordförande: Mia Althoff
Sekreterare: Alexander Jäätmaa
Hemsidan: Mia Althoff
Kassör: Ewa Lidén
Samordnare för tillsynsmännen: Magnus Dimert
Medlemsmatrikeln samt utskick till medlemmarna: Tobias Hydén
Simskolan: Tobias Hydén och Marie Ståhl Fransson
Brygg-och sjöbodsavtalen: Jonas Bergström och Marie Ståhl Fransson

Kontaktuppgifter till styrelsen hittas här

Ett särskilt tack till avgående ordföranden Hans Berggren för värdefulla insatser under 10 år samt ett varmt välkommen till Alexander Jäätmaa som nyvald styrelseledamot.

Styrelsen kommer återkomma senare med ett medlemsbrev istället för det sommarbrev som brukar berätta om årets aktiviteter.

Bifogat finns protokollet från årsmötet:

Protokoll LFT årsmöte 2020

Varma Sommarhälsningar!

Posted by Styrelsemedlem LFT in Årsmöte, LFT
Kallelse till årsmöte 2020 – håll utkik efter nytt datum!

Kallelse till årsmöte 2020 – håll utkik efter nytt datum!

Härmed kallas medlemmarna i Lindholmens Fiskevårds-och Tomtägarförening (LFT) till 2020 års årsmöte.

Mötet skulle ha skett den 19/4 men är på grund av Covid-19 och rådande smittoläge tillsvidare inställt!

Håll utkik efter meddelande om tid och plats för årsmötet.

Sedvanliga årsmöteshandlingar skickas ut via mail och brev till de som inte har mail.

Efter LFT:s årsmöte, ca kl 15.00, planerar LLS att avhålla sitt årsmöte. Se särskild kallelse från LLS.

Marie Fransson och Jonas Bergström från styrelsen har med sig gällande brygg-och sjöbodsavtal, så att de medlemmar som önskar informera sig om avtalen eller uppdatera dem kan göra det i anslutning till Årsmötet.

Varmt välkomna! Vi hoppas på god anslutning!

Styrelsen

Bifogade dokument ligger i komprimerat (zippat) format här (OBS! Detta är en uppdaterad version)

 1. Förslag till dagordning
 2. Styrelsens kommentarer till vissa punkter på dagordningen
 3. Verksamhetsberättelse 2019 för Lisö Tomt- och Fiskevårdsförening (LFT)
 4. Ekonomisk berättelse med resultat-och balansräkning 2019
  1. Balansräkning 2019
  2. Resultaträkning 2019
  3. LFTs Ekonomi 2019
 5. Motion från Stefan Sjölander m fl
 6. Revisorernas berättelse för 2019
 7. Förslag till budget för 2020
 8. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och tillsyningspersoner (kommer senare)

Uppdaterad kallelse (som eget dokument)

Posted by Mia Larsdotter Kraft in Årsmöte, LFT
God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År!

Hans Berggren och hela styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott nytt år!

Här bifogas också årets julbrev med information om nästa års aktiviteter men även en del matnyttigt om viltvård, inbrott, trädfällningar och annat som är aktuellt.

Julbrev 2019

Posted by Mia Larsdotter Kraft in LFT
Stor fällning av riskträd på LFTs mark mellan Gul och Röd väg mot vattnet

Stor fällning av riskträd på LFTs mark mellan Gul och Röd väg mot vattnet

I området mellan Gul väg och Röd väg ner mot vattnet har LFT identifierat ett antal stora och mellanstora granar på LFTs mark som alla är angripna av granbarkborre. Några av dessa är dessutom illa skadade med stora håligheter och riskerar att göra stor skada om de faller i en storm i vinter.

Två av dessa skadade träd är mycket stora och står precis i anslutning till tomtgränsen och riskerar – om det faller fel – att orsaka stor skada.

Trädens storlek gör att vi behöver större maskiner för att kunna fälla och skota ut dem än vi tidigare behövt (tex vid Ugglestigen).

LFTs styrelse vill därför agera skyndsamt i detta ärende och bestämde i ett extrainsatt styrelsemöte 2019-11-25 att låte Capital Loggers utföra fällning av dessa riskträd, samt övriga riskträd i aktuellt område.

Beslutet leder till ett ökat budgetöverdrag i LFT i år. Skulle något av dessa träd falla över något av husen på angränsande tomter riskerar det att leda till en mycket dålig situation.

Capital Loggers inleder arbetet fredag 13 december eller måndag 16 december och det beräknas ta 5 arbetsdagar.

Området markerat ”Uppläggningsplats” i skissen kommer att användas som uppläggningsplats för timmer och för uppställning av arbetsutrustning under arbetet.

Vid frågor kontakta Magnus Dimert 0734088100
(skicka sms om jag är upptagen och ej svarar)

 

 

Posted by Magnus Dimert in LFT